PHAROSContact

Fresco: Busto Apostol (?) (Grupo Apostoles, Grupo Apostoles, Fragmentos, Interior con las Pinturas, Busto Apostol, Grupo Apostoles (?)).

Artist
Date1000-1199
TypeFresco
CategoriesNew Testament.
Location
DetailsMore information...
SourceFrick Library Photoarchive